Informasjon

Torunn Hogsrud

  • Født: 20. april 1937
  • Død: 19. mars 2020

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: