Informasjon

Ragnhild Svenningsen

  • Født: 2. mai 1940
  • Død: 30. desember 2020

Video og lydfiler
Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: