Informasjon

Olaug Dale

  • Født: 21. august 1932
  • Død: 23. februar 2021

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: