Informasjon

Solfrid Elisabeth Langmyr

  • Født: 18. januar 1935
  • Død: 14. mars 2021

Video og lydfiler
Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: